BCH Đoàn Trường thông Báo

Thay mặt BCH Đoàn Trường thông báo đến các bạn sinh viên nộp sổ đoàn và đã ra trường, các bạn trở về trường để nhận lại sổ đoàn.
Mọi thông tin thắc mắc liên hệ: Thầy Phương tại văn phòng. 0335591029.
Trân trọng thông báo.