CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

I. Giới thiệu Công đoàn cơ sở Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức

 

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức được đổi tên từ Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Y Dược Hồng Đức theo Quyết định số 543/2014/QĐ-CĐGD ngày 10/11/2014 của Công đoàn Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh.

 

Hiện nay Công đoàn cơ sở nhà trường có 103 cán bộ giảng viên, nhân viên được chia ra thành 4 Tổ Công đoàn theo đơn vị, phòng khoa.


Từ khi có Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức ngày 10/09/2014, cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường rất phấn khởi vì từ mốc thời gian này hoạt động của nhà trường đã bước sang giai đoạn mới có nhiệm vụ mới đòi hỏi cán bộ - giáo viên, nhân viên phải nỗ lực vươn lên mới hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao.

 

II. Cơ cấu tổ chức Công đoàn

 

 

III. Hoạt động của Công đoàn cơ sở nhà trường trong năm học 2014 – 2015

1.     Công đoàn cơ sở với việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào trong cán bộ giáo viên, nhân viên có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.


-    Ngày 11/06/2014, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị người lao động.


Tại Hội nghị này có sự hiện diện của Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban Giám hiệu nhà trường và 80/93 tham dự. Hội nghị đã trao đổi và kiến nghị một số vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động. Sau đó tiến hành thông qua Thỏa ước lao động tập thể và ký kết giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị - thay mặt người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn – thay mặt người lao động.


-    Công tác thi đua khen thưởng đã thực hiện theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Thành phố phối hợp với chính quyền tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua một cách công khai dân chủ.


2.    Công đoàn cơ sở với hoạt động xã hội chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.


-    Công việc làm của cán bộ - giáo viên, nhân viên ổn định.


-    Đề nghị thanh toán tiền tham quan du lịch cho cán bộ - giáo viên và nhân viên.

 

-    Các khoản tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán, thưởng đầu năm dương lịch, 30/4… được thực hiện cơ bản theo Thỏa ước lao động.


3.     Ban nữ công:


Hoạt động đều, có chương trình công tác riêng.


4.     Công tác tài chính và chăm lo xây dựng cơ sở vật chất của Tổ chức Công đoàn


-    Luôn hoàn thành việc nộp kinh phí công đoàn theo quý trong năm.


-    Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ.


-    Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện đúng việc chi tiêu và quản lý tài chính của Công đoàn theo quy định.


5.    Công tác Ủy ban kiểm tra và thanh tra


Đã kiện toàn tổ chức của Ủy ban kiểm tra: cử đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.


-    Ủy ban kiểm tra có quy chế làm việc riêng.


-    Đã thực hiện việc kiểm tra nội bộ về các nội dung: chi tiêu tài chính, chấp hành chế độ chính sách, thực hiện các quy định trong Thỏa ước lao động tập thể.


6.    Công tác xây dựng Tổ chức Công đoàn

 


-    Người lao động sau khi được tuyển dụng hết thời gian thử việc được ký hợp đồng lao động và tổ chức kết nạp vào Tổ chức Công đoàn.


-    Hằng quý BCH Công đoàn họp tiến hành và xét đoàn viên cơ sở có thành tích xuất sắc để giới thiệu với Chi bộ phát triển Đảng.