Danh sách cấm thi cao đẳng điều dưỡng khóa 4

Thông báo đến các bạn cao đẳng điều dưỡng khóa 4 
Danh sách cấm thi môn :Chăm sóc sức khỏe ngoại khoa 
Thi chiều ngày 31-7-2019