Giới thiệu

Giáo dục được xem như là một hoạt động sự nghiệp đào tạo con người mang tính phi thương mại, phi lợi nhuận nhưng qua thời gian dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường đã khiến cho tính chất của hoạt động này không còn thuần túy là một phúc lợi công mà dần thay đồi trở thành “dịch vụ giáo dục”. Một thị trường giáo dục dần hình thành và phát triển trong đó hoạt động trao đổi diễn ra khắp nơi, tăng mạnh cả về số lượng lẫn hình thức. Các cơ sở giáo dục thi nhau ra đời nhằm đáp ứng; nhu cầu của “khách hàng” với nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Từ đó. tạo ra sự cạnh tranh giữa các trường với mức độ ngày càng khốc liệt, để thu hút người học đòi hòi Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức không chỉ khẳng định mình qua việc nâng cao chất lượng đào tạo mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm tạo sự nhận biết, cung cấp thông tin. khuếch trương thương hiệu, tư vấn đến với đối tượng khách hàng trong tỉnh, khu vưc và cả nước.

Nhận thức được vấn đề đó, năm 2013 Phòng Tuyển sinh được thành lập với vô vàn những khó khăn ban đầu. Với sự ủng hộ của Ban Giám hiệu cùng; toàn thể CBCNVC Nhà trường. Phòng Tuyển sinh đã từng bước tiếp cận nhanh chóng các công việc cũng như phương thức tuyển sinh của các trường trong nước. Để làm các công việc chuyên môn hóa tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như nắm bắt được xu hướng tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và khu vực. Trong tình hình mới, đề công tác tuyển sinh đạt hiệu quả và chi phí thực hiện thấp nhất, là một vấn đề bức bách. Tại Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức công tác tuyển sinh không chi là nhiệm vụ của các cán bộ Phòng tuyển sinh mà còn là sự chung tay của toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường. Trên tinh thần đó, tập thể Phòng tuyển sinh luôn nỗ lực để hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ được giao.

* Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Ban Giám Hiệu, làm đầu mối, chủ trì tồ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các bậc đào tạo của nhà Trường.

* Công tác quan hệ với cơ quan báo, đài và các cơ quan truyền thông về quảng bá các thông tin tuyển sinh.

* Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm của trường, trình Hiệu trường phê duyệt, báo cáo Bộ GD&ĐT để nhận chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định;

* Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm;

* Chủ trì triển khai các phương án, hoạt động marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường;

* Phối họp với Phòng Đào tạo trong công tác mở ngành, bậc học, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm;

* Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù họp với tình hình chung hằng năm;

* Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm;

* Trực tiếp thu nhặn hồ sơ dự thi. hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu. tìm kiếm;

* Phối họp tồ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo;

* Quản lý và tồ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo. băng rôn. khẩu hiệu, tờ rơi... của Trường liên quan đến công tác tuyển sinh;

* Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng, quảng cáo thương hiệu của nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;

* Phối hợp Phòng Quản lý Sinh viên đẩy mạnh quan hệ với doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên khi tốt nghiệp, công tác thông tin tuyên truyền của nhà Trường;

*  Ngoài những nhiệm vụ nêu trên hàng năm thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.

 

Nhân sự Phòng tuyển sinh:

CN. Vũ Thị Tươi

V

Phụ trách phòng

ĐT: 0906 66 89 63

Email: truyensinhydhd@gmail.com

Fanpage: Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức

 

Đỗ Thị Lan

Chuyên viên

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức

Số 5 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Email: truyensinhydhd@gmail.com Website: hongduccollege.edu.vn/