hỗ trợ miễn phí làm sim Mobifone

THÔNG BÁO
Hiện tại Mobifone có hỗ trợ miễn phí làm sim cho các bạn sinh viên đã có. bạn nào đã đăng ký thì liên hệ Thầy Lương để lấy sim 🛵🛵🛵

Sáng ngày 28/11/2019, bạn Nguyễn Vương Linh 17k3D5 có để quên 1 điện thoại tại giảng đường 3. bạn nào có nhặt được cho bạn ấy xin lại (0966213267)