KHÓA 5_ THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2019

[KHÓA 5_ THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2019]
Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược Sĩ và Điều Dưỡng khóa 5 về thời khóa biểu tháng 8/2019.
Các bạn tân sinh viên khóa 5 theo dõi và thực hiện.
Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp Thầy Huynh, trưởng phòng đào tạo.