lịch thi lại lần 2 Dược sĩ cao đẳng khóa 2 về

Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên Dược sĩ cao đẳng khóa 2 về lịch thi lại lần 2 môn lý thuyết bào chế 2 sẽ được chuyển vào chiều 14h thứ 2 ngày 12/08/2019.
Các bạn theo dõi và thực hiện
Mọi thắc mắc liên hệ Cô Tâm, phòng đào tạo.