lịch thi lại lần 2 môn Marketing và môn Dược lâm sàng

Thay mặt phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên dược sĩ khóa 2 về lịch thi lại lần 2 môn Marketing và môn Dược lâm sàng. Các bạn theo dõi và thực hiện

Mọi thắc mắc liên hệ cô Tâm phòng đào tạo.