Nhà Trường tổ chức phun thuốc phòng chống dịch cúm virus Covid-19.

THÔNG BÁO
Do tình hình dịch cúm virus Covid-19. đang diễn biến phức tạp Sinh viên toàn trường được nghỉ đến hết ngày 15/02/2020 , ngày 17/02/2020 đi học trở lại bình thường theo thời khóa biểu.
Đồng thời nhà Trường tổ chức phun thuốc phòng chống dịch cúm virus Covid-19..