THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 10/2020

Thông báo thời khoá biểu tháng 10/2020 của Điều dưỡng và Dược sĩ các khoá  3,4,5,6

Các bạn theo dõi và thực hiện

Chúc các bạn học tập tốt