Thời Khóa Biểu Tháng 6 Năm 2020

Thông báo đến các bạn sinh viên Dược Sĩ và Điều Dưỡng khóa 3, 4, 5 thời khóa biểu tháng 6/2020.
Các bạn theo dõi và thực hiện.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe.