trường thông báo Sinh viên toàn trường nghỉ đến hết 15/3/2021.

Do tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp, nhà trường thông báo Sinh viên toàn trường nghỉ đến hết 15/3/2021.
Sau thời gian nghỉ học, yêu cầu các bạn Sinh viên đến từ các địa phương có dịch bệnh phải tự cách ly tại nhà ít nhất 21 ngày kể từ ngày trở lại TP. Hồ Chí Minh và phải thực hiện việc khai báo Y tế đầy đủ, kịp thời với cơ quan Y tế địa phương nơi cư trú.