Chính chỉ môn học 20220328

Câu hỏi: Cho e hỏi là môn dọc viết tên thuốc trường mình có bao nhiêu chính chỉ ạ TL: môn đọc viết tên thuốc 2 tín chỉ

Trả lời: