20222023 20220718

Câu hỏi: Trương có thể tư vấn cho e làm hồ sơ được k ạ. 0862293931 cảm ơn em đã quan tâm tới trường , mong em sớm gia nhập vào hệ thống trường và Bệnh Viện Hồng Đức , cô sẽ gọi lại em á Địa chỉ nhận hồ sơ: 𝗦𝗼̂́ 𝟱 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟭𝟭, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗚𝗼̀ 𝗩𝗮̂́𝗽, 𝗧𝗽. 𝗛𝗼̂̀ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗠𝗶𝗻𝗵 Hotline 1800646493-0966680971 email: tuyensinh@hongduccollege.edu.vn,tuyensinh1@hongduccollege.edu.vn

Trả lời: